Tuoteryhmät

Toimitusehdot

Verkkokaupan käyttö ja toimitusehdot: https://www.triopak.fi/fi/kayttoehdot

 

Yleiset toimitusehdot yritys- ja yhteisöasiakkaille sekä myymäläasiakkaille

Yritystilin avaaminen

Paperilomake

Paperiversion voi palauttaa sähköpostitse osoitteeseen myymala@triopak.fi, postitse yhteystiedoissa olevaan osoitteeseen tai toimittamalle täytetty lomake myymälään.

Hinnat

Lähetteissä, laskuissa, tilauksissa, tilausvahvistuksissa, tarjouksissa ja hinnastoissa annetut hinnat ovat nettohintoja ilman arvonlisäveroa vapaasti myyjän varastossa ilman pakkausta, ellei toisin ilmoiteta. Kaikki verkkosivuillamme esiintyvät hinnat ovat aina arvonlisäverollisia. 

Pidätämme oikeuden hinnanmuutoksiin ilman ennakkoilmoitusta.

Mikäli tulli-, rahti-, arvonlisävero- tai muissa toimitukseen liittyvissä yleisissä maksuissa tapahtuu muutoksia ennen toimituspäivää, myyjällä on oikeus muuttaa tavaran hintaa samassa suhteessa kuin kyseiset muuttuneet hinnat tai maksut ovat tavaran hintaan vaikuttaneet.

Valuuttaehto

Mikäli hinnan lähtökohtana on ulkomaanvaluutta, hinta perustuu Suomen Pankin asianomaisen valuutan myyntikurssiin tarjouspäivänä, ellei muuta tarjouksessa määritellä. Mikäli valuuttakurssi muuttuu, on myyjällä oikeus muuttaa hintaa samassa suhteessa.

Pakkaus

Hinnastoissa ja luetteloissa mainitut hinnat tarkoittavat pakkaamatonta tavaraa.

Toimitusehto

Toimitusehtona on vapaasti myyjän varastossa, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu.

Verkkokaupan kautta ei ole mahdollista tilata pakettia Suomen ulkopuolelle. Ulkomaille toimitettavien tilausten suhteen ota yhteys myyntiin myymala@triopak.fi tai triopak@triopak.fi

Toimitusaika

Ellei toimitusajasta ole erikseen sovittu, myyjä määrää toimitusajan. Toimitukset pyritään lähettämään työvuorokauden kuluessa tilauksesta, mikäli tilatut tuotteet ovat myyjän varastossa tilaushetkellä.

Välimyyntiehto koskee tarjouksia heti varastosta, jolloin varastossa oleva tuote voidaan tarjouksen voimassaoloaikana myydä toiselle asiakkaalle.

Milloin tavaran valmistaja tai se, jolta myyjä tavaran hankkii, ei ole täyttänyt sopimustaan ja myyjän toimitus tämän johdosta viivästyy, myyjä ei ole velvollinen korvaamaan ostajalle tästä mahdollisesti aiheutunutta vahinkoa (kauppalaki 34 §).

Jälkitoimitukset

Mikäli tuotetta ei ole tilaushetkellä myyjän varastossa, tuote jää jälkitoimitukseen, ellei tilauksen yhteydessä toisin sovita.

Laskutusmyynti

Laskulle osto edellyttää tilinavausta.

Maksuehto

Maksuaika laskutusasiakkaille määräytyy alalla yleisesti noudatettavan maksuehdon 14 pv netto mukaan, ellei erikseen ole toisin sovittu. Maksuaika alkaa laskun päiväyksestä.

Laskutettaessa veloitetaan kulloinkin voimassa oleva laskutus- ja käsittelymaksu 3,00 euroa ALV0%. Pienlaskutuslisä on 8,00 euroa ALV0% alle 30,00 euron ALV0% tilauksista.

Mahdolliset toimituskulut lisätään laskun loppusummaan. Pika- ja erikoistoimituksista suoritetaan kulujen mukainen lisäveloitus.

Viivästyskorko

Maksuajan ylityksestä myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa valtiovarainministeriön antaman, kulloinkin voimassa olevan suosituksen mukaisesti.

Omistusoikeus

Toimitettu tavara on myyjän omaisuutta, kunnes koko kauppasumma on maksettu. Vaaranvastuu siirtyy ostajalle, kun tavaran luovutus tapahtuu. 

Huomautukset

Tavaran määrää tai lajia koskevat huomautukset on tehtävä seitsemän (7) työpäivän kuluessa tavaran vastaanottamisesta.

Toimitussisällön tarkastaminen

Ostaja on velvollinen tarkastamaan vastaanottamansa tuotteet. Myyjä ei vastaa toimitusvirheen seurauksena väärän tuotteen käyttöönotosta aiheutuneista vahingoista.

Palautukset

Tehty kauppa on sitova eikä myyjällä ole velvollisuutta hyväksyä palautusta, ellei siitä ole erikseen sovittu. Sopimuksen mukaisesti toimitetut tavarat otetaan takaisin ja hyvitetään ainoastaan sillä ehdolla, että myyjä on hyväksynyt palautuksen. Tällainen tavara voidaan ottaa takaisin ainoastaan, mikäli se on alkuperäispakkauksessa ja -kunnossa.

Mikäli myyjä on hyväksynyt palautuksen, on sen yhteydessä mainittava ostajan nimi ja osoite, lähetteen tai laskun numero, palautuksen syy sekä henkilö, jonka kanssa palautuksesta on sovittu. Huoltoa ja takuuta koskevissa palautuksissa on lisäksi oltava mukana vikaselvitys. Puutteellisia palautuksia ei käsitellä. 

Palautukset on lähetettävä tavallisena postilähetyksenä rahti maksettuna. Myyjä ei hyvitä palautuksen toimituskuluja.

Palautettavat tuotteet on pakattava erikseen esim. alkuperäiseen postituspakkaukseen. Itse tuotteissa tai tuotteen omassa pakkauksessa ei saa olla osoitetarroja tms., eli palautettava tuote pakkauksineen on oltava myyntikelpoinen.

Takuu

Myyjä sitoutuu antamaan toimittamilleen tuotteille valmistajan tai maahantuojan myöntämän takuun materiaalin ja valmistuksen osalta. Takuuaika alkaa tuotteen toimituspäivästä. 

Tuotteen takuukorjaukseen toimittamisesta aiheutuvat kulut maksaa ostaja ja palautuskulut myyjä.

Takuun puitteissa korvatuille tai kunnostetuille tuotteille myyjä myöntää uuden takuun, kuitenkin vain alkuperäisen tuotteen takuukauden päättymiseen saakka. 

Hinta- ja tekniset tiedot

Selosteissa, kuvissa, kiertokirjeissä, piirustuksissa, luetteloissa ja hinnastoissa esitetyt hinta-, mitta-, paino- ja suorituskykytiedot sekä muut teknistä ja muita yksityiskohtia sisältävät tiedot on annettu sitoumuksetta, ellei tarjouksessa niihin nimenomaan viitata.

Edellä mainittujen tietojen saaja ei saa ilman luovuttajan suostumusta käyttää, jäljentää, monistaa, luovuttaa tai muulla tavoin antaa niistä tietoja kolmannelle henkilölle.

Noudattaminen

Tilauksen yhteydessä ostaja sitoutuu noudattamaan myyjän toimitusehtoja.

Asiakaspalvelu: (02) 237 6400

Myymälä avoinna:
Ma-Pe: 8-16.00

21.6. Myymälä suljettu

Tukkumyynti avoinna: 
Ma-Pe: 8-16.00

TRIOPAK Oy
Kalevantie 35
20520 TURKU
Puhelin: (02) 237 6400
e-mail: myymala@triopak.fi

Katso kartasta